dolanmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyin çevresine sarılmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyin çevresinde dönmek, gezmek, dolaşmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Karışmak, dolaşmak

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Gelişigüzel gezmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-de"


Hecelenişi / Hecelemesi;
do-lan-mak