galvanize ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Paslanmaktan korumak için erimiş çinkoya batırılarak kaplanmış

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,teknik"

kelimesinin kökeni; Fransızca galvanisé


Hecelenişi / Hecelemesi;
gal-va-ni-ze