asalak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir canlıda sürekli veya geçici yaşayarak ona zarar veren başka canlı, parazit

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,biyoloji"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Başkalarının sırtından geçinen "(kimse)", abacı, ekti, otlakçı, parazit, tufeyli

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

İlişkili birleşik kelimeler; "asalak bilimci" "asalak bilimi" "asalak bilimsel" "asalaksavar" "dış asalak" "iç asalak" "tam asalak" "yarı asalak" "yarım asalak" "ağrıma asalakları"

Hecelenişi / Hecelemesi;
a-sa-lak
asalak