asalak bilimci ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Asalak bilimi ile uğraşan kimse, parazitolog

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-sa-lak bi-lim-ci