asalaksavar ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir canlıda sürekli veya geçici yaşayarak ona zarar veren başka canlıyı yok eden, antiparazit

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,tıp, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-sa-lak-sa-var