dış asalak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Konakçının üzerinde yaşayan ve çoğunlukla kan emen asalak

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dış a-sa-lak