asalak bilimi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Asalakların yapısını, yaşayışını, konakçıyla ilişkisini ve yaptığı hastalıklarla bu hastalıklara karşı girişilecek savaşı konu alan bilim dalı, parazitoloji

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-sa-lak bi-li-mi