güç ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Fizik, düşünce ve ahlak yönünden bir etki yapabilme veya bir etkiye direnebilme yeteneği, kuvvet, efor

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

Örnek / Cümle; "Psikolojisi iyi insanın yaşam gücü de yüksek olur."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Ağır ve yorucu emekle yapılan, çetin, müşkül. "(zıt anlamlısı: kolay )"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

Örnek / Cümle; "Güç işi görünce hemen kaçıyor."

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Birim zamanda yapılan iş.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, fizik"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir olaya yol açan her türlü hareket, kuvvet, takat.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Büyük etkinliği ve önemi olan nitelik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir cihazın, bir mekanizmanın iş yapabilme niteliği

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

7. Anlamı (eş anlamlısı):

Siyasi, ekonomik, askerî vb. bakımlardan etki ve önemi büyük olan devlet, devletler topluluğu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

8. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir ulus, bir ordu vb.nin ekonomik, endüstriyel ve askerî potansiyeli

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

9. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir toprağın verimlilik yeteneği.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

10. Anlamı (eş anlamlısı):

Yeterliliğini ve güvenilirliğini kanıtlamış kimse.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mecaz"

11. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir akarsuyun aşındırma ve taşıma yeteneği.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, coğrafya"

12. Anlamı (eş anlamlısı):

Sınırsız, mutlak nitelik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

13. Anlamı (eş anlamlısı):

Zorlukla

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"

İlişkili birleşik kelimeler; "güç birliği" "güç kaynağı" "aktif güç" "artı güç" "askerî güç" "elektromanyetik güç" "gizil güç" "iş güç" "kesintisiz güç kaynağı" "vurucu güç" "zırhlı güç" "dış güçler" "üretim güçleri" "bağlantı gücü" "beygir gücü"