güç birliği ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Mevcut maddi ve manevi imkânların bir araya toplanmasıyla ulaşılan dayanışma

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
güç bir-li-ği