hâl ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyin içinde bulunduğu şartların veya taşıdığı niteliklerin bütünü, durum, vaziyet

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça ḥāl

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Tutum, tavır

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Şimdiki zaman, içinde yaşanılan zaman

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Güç, kuvvet, takat

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Kötü durum, sıkıntı, dert

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mecaz"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Durum.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, dil bilgisi"

7. Anlamı (eş anlamlısı):

Sebze, meyve, bakliyat vb.nin satıldığı yer.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, Fransızca halle"

8. Anlamı (eş anlamlısı):

Tahttan indirme.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, tarih, Arapça ḫalʿ"

9. Anlamı (eş anlamlısı):

Çözme, çözülme.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, eskimiş , Arapça ḥall"

10. Anlamı (eş anlamlısı):

Çözüm.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, eskimiş , Arapça ḥall"

11. Anlamı (eş anlamlısı):

Eritme.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, eskimiş , Arapça ḥall"

12. Anlamı (eş anlamlısı):

Karışık bir sorunun içinden çıkma, sonuca varma.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, eskimiş , Arapça ḥall"

İlişkili birleşik kelimeler; "hâl değişimi" "hâl dili" "hâl eki" "hâl tercümesi" "hâl ulacı" "hâlihazır" "arzuhâl" "behemehâl" "fevkalade hâl" "hasbihâl" "her hâlükârda" "hüsnühâl" "ilmihâl" "iyi hâl" "lisanıhâl"