aktif güç ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Elektrik akımı ile aynı fazda olan ve iş gören, kilovat birimi ile gösterilen güç

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,fizik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ak-tif güç