gizil güç ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Henüz yapılmış değil de güç olarak var olan, gerçekleşmeyen ancak gerçekleşebilecek olan, imkân durumunda olan, saklı olan güç, potansiyel

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir iletkenin herhangi iki noktası arasında bir elektrik akımının ortaya çıkmasına yol açan güç, potansiyel

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, fizik"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Belirlenen iki nokta arasındaki voltaj farkı, potansiyel

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, fizik"

İlişkili birleşik kelimeler; "erişilebilir gizil güç"

Hecelenişi / Hecelemesi;
gi-zil güç