derece ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça derece

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Denli, kadar

Özelliği / Tipi / Türü; "edat"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, fizik"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Sıcaklıkölçer. "(Havanın sıcaklığını veya vücudun ısısını ölçmeye, göstermeye yarayan araç)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, fizik"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, matematik"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Başarı gösterme.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, spor"

7. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, kimya"

İlişkili birleşik kelimeler; "derece derece" "bir derece" "ifrat derecede" "arz derecesi" "donma derecesi" "eşitlik derecesi" "karşılaştırma derecesi" "polimerleşme derecesi" "tavlama derecesi" "tul derecesi" "üstünlük derecesi" "yakınlık derecesi"

Hecelenişi / Hecelemesi;
de-re-ce