donma derecesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir maddenin akışkan durumdan katı duruma geçtiği derece

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,kimya, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
don-ma de-re-ce-si