arz derecesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Enlem. "(yer yuvarlağı üzerinde herhangi bir noktadan geçen paralel ile Ekvator arasındaki yay parçasının açısal değeri)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,coğrafya"


Hecelenişi / Hecelemesi;
arz de-re-ce-si