böylesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bunun gibisi, bu biçimde olanı

Özelliği / Tipi / Türü; "zamir"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Buna benzer, bunun gibi

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
böy-le-si