cetvel ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Doğru çizgileri çizmeye yarayan, dereceli veya derecesiz, tahtadan, plastikten, madenden yapılmış araç, çizgilik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça cedvel

Örnek / Cümle; "Eğri cetvel ile doğru çizgi çizilmez."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Liste, çizelge

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

İlişkili birleşik kelimeler; "borsa cetveli" "çarpım cetveli" "kerrat cetveli" "puan cetveli" "T cetveli" "hazırun cetveli" "hesap cetveli"

Hecelenişi / Hecelemesi;
cet-vel