hesap cetveli ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sayılar arasında birçok işlemin sonucunu kolayca bulmaya yarayan, iç içe yerleştirilmiş ve biri diğerinin üzerinde kayan iki parçadan oluşan cetvel

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,matematik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
he-sap cet-ve-li
hesap cetveli