borsa cetveli ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Borsada belirlenen fiyatları gösteren günlük bülten

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bor-sa cet-ve-li