kerrat cetveli ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çarpım tablosu. "(birden dokuza kadar birbiriyle çarpılan sayıların çarpımlarını gösteren çizelge, çarpım cetveli)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ker-rat cet-ve-li