azledilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Görevden alınmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz, (birleşik kelime)"

kelimesinin kökeni; Arapça ʿazl + Türkçe edilmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
az-le-dil-mek