gelir ortaklığı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Köprü, baraj vb. kamu yapılarının gelirlerine gerçek ve tüzel kişilerin belirli şartları yerine getirerek ortak olması

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-lir or-tak-lı-ğı