çelik kalemi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Her türlü metal, tahta ve taşları kesme, oyma ve yontma işlerinde çekiçle vurarak kullanılan, çelikten yapılmış, keskin uçlu alet

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çe-lik ka-le-mi