bisiklet yaka ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kazak ve süveterlerde bulunan yuvarlak yaka

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-sik-let ya-ka