ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çarşı, pazar, mağaza vb. yerlerden ihtiyaç duyulan şeyleri satın alma işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim ticaret

Kullanımı;

"Bunlar ... kaç yaşında olursa olsun, kaç kuruşluk alışverişe gelirse gelsin her müşteriyi ayakta karşılar."

Hecelenişi / Hecelemesi;

alış-ve-riş

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Alım satım işi; muamele, ahzüita, aksata, pazar

Tipi / Türü;

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir kişiyle veya bir olayla olan ilişki

Tipi / Türü;

mecaz

Kullanımı;

"O bir defa bile görmemişti bu adamı. Bir alışverişi yoktu onunla."