düşünce alışverişi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Karşılıklı görüş bildirme, fikir teatisi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dü-şün-ce a-lış-ve-ri-şi