Allah iyiliğini veya layığını versin ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

hoşa gitmeyen bir davranış karşısında hoşgörü ile söylenen bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
Al-lah i-yi-li-ği-ni veya la-yı-ğı-nı ver-sin