alışveriş sigortası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kredi kartı ile satın alınan eşyanın belirli bir sürede hasara uğraması veya çalınması durumunda poliçe maddelerine göre sağlanan güvence

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,ekonomi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-lış-ve-riş si-gor-ta-sı