çangal ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ayakta güreşirken karşı güreşçinin koltuğu altından bir kolu sokarak bir ayakla o güreşçinin bir bacağına çengel taktıktan sonra onu öne doğru eğip başı üzerinden atma oyunu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,spor"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Dallı budaklı ağaç.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, bitki bilimi"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Fasulye sırığı, sırık.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çan-gal