ne demek?

Yıkamak işi; yuma

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Başını soğuk suyla yıkamaya başlamışlar."

Hecelenişi / Hecelemesi;

yı-ka-ma

Bir eriticideki bir veya birkaç çözünür birleşeni ayırmak amacıyla, eriticiyi, toz durumuna getirilmiş bir maddenin içinden yavaş yavaş geçirme

Tipi / Türü;

kimya

Film üzerinde kalması istenmeyen kimyasal maddelerin akıtılması için arı suyla yapılan temizleme

Tipi / Türü;

sinema