merkezî yıkama ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Merkeze bağlı veya bir merkezden yönetilen temizlik sistemi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
mer-ke-zî yı-ka-ma