ölü yıkama ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dinî kurallara göre, ölüyü kefenlemeden önce yıkama işi, gasil

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,din bilgisi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ö-lü yı-ka-ma