ne demek?

Teknik ve ticari idaresi devredilmeden gemi, uçak gibi bir taşıtı belirli sayıda sefer için kiralama

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

se-fer-lik ki-ra-la-ma