ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

► ünlü kaynaşması

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim dil bilimi

Kökeni;

"Fransızca contraction"

Hecelenişi / Hecelemesi;

kont-rak-si-yon