harita ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Coğrafya, tarih, dil, nüfus vb. konularla ilgili yeryüzünün veya bir parçasının, belli bir orana göre küçültülerek düzlem üzerine çizilen taslağı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,coğrafya"

kelimesinin kökeni; Arapça ḫarīṭa

İlişkili birleşik kelimeler; "fiziki harita" "siyasi harita" "topoğrafik harita" "deniz haritası" "hava haritası" "nirengi haritası" "topoğrafya haritası" "yağış haritası" "yol haritası"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-ri-ta