çenilemek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Canı yanan köpek ağlar gibi acı acı ses çıkarmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çe-ni-le-mek