hava haritası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hava durumlarının işlendiği özel yeryüzü haritası

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,meteoroloji"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-va ha-ri-ta-sı