halt etmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

uygunsuz bir söz söylemek, uygunsuz davranmak, uygunsuz bir iş yapmak

Özelliği / Tipi / Türü; "teklifsiz konuşmada"


Hecelenişi / Hecelemesi;
halt et-mek