dağınık gözenek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ağaç başkesitindeki gözeneklerin dengeli düzende dağılım gösterme durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
da-ğı-nık gö-ze-nek