galvanizm ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Canlı organizmalarda doğru akımın etkisi olayı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,fizik"

kelimesinin kökeni; Fransızca galvanisme


Hecelenişi / Hecelemesi;
gal-va-nizm