buyruğu altına girmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

bir kimse başka bir kimsenin isteklerini ister istemez yerine getirmek zorunda olmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
buy-ru-ğu al-tı-na gir-mek