bazik oksitler ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çoğu oksijen bakımından zayıf olan, su ile birleşince baz etkisi gösteren, asitlerle birleşince tuzları veren oksitler

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,kimya, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-zik ok-sit-ler