ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

bulunduğu yerden ayrılmak, kaçıp gitmek

Tipi / Türü;

argo

Kullanımı;

"Ama şimdi derhâl giyineceksiniz ve kirişi kıracaksınız."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ki-ri-şi kır-mak