eleklik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Keçi kılından veya at yelesinden yapılmış iplikle dokunan ve sanayide bazı sıvıları süzmekte kullanılan özel dokuma türü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-lek-lik