bazit ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bazit mantarların üreme organı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"

kelimesinin kökeni; Fransızca baside


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-zit