haberleşmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir durumu karşılıklı olarak iletmek, karşılıklı olarak haber alıp vermek, iletişmek, muhabere etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,-le"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-ber-leş-mek