gözü kapalı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çevresinde olanlardan haberi olmayan "(kimse)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,mecaz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Düşünmeden, duraksamadan

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-zü ka-pa-lı