gönül ferahlığı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İç rahatlığı, dertsizlik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mecaz, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-nül fe-rah-lı-ğı