ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çok küçük ve sivri tahta, demir veya kemik parçası; çapak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Elime kıymık battı."

Hecelenişi / Hecelemesi;

kıy-mık