ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kalas, cetvel tahtası gibi kalınlığı eninden az olan şeyler keskin ve dar tarafı yukarı gelmek üzere; kılıçlama

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

zarf

Kullanımı;

"Kirişleri kılıcına yerleştirmeli."

Hecelenişi / Hecelemesi;

kı-lı-cı-na